تبلیغات
نمونه سوالات امتحانی علوم و ریاضی سه پایه دوره راهنمایی - نمونه سوال امتحانی (کلاس سوم)
 

ATOM

Rss

تماس با ما

آرشیو

صفحه اصلی  
 
 
آرشیو
» دی 1390

» آذر 1390

» آبان 1390

» فروردین 1390

» دی 1389

» آذر 1389

همه آرشیوها
 
نظرسنجی
آیاسوالات به یادگیری شما کمک کرده است؟ 
پیوندهای روزانه

»علوم را آسان بیاموزیم

»ریاضی را آسان بیاموزیم

همه پیوندهای روزانه
+ارسال لینك

 
صفحات جانبی
 
 
لوگو

 
 
اَبر برچسبها
 
 
جستجو


 
 
نمونه سوال امتحانی (کلاس سوم)
 
 
.مدل اتمی تامسون و رادر فورد را با هم مقایسه كنید.ذكر دو تفاوت كافی است.

2به اتم های روبرو چه می گویند؟تفاوت آنها در چیست؟

                                                                 O  18                  O   17                  O  16

                                                                       8                            8                           8

3.ویژگی مهم تركیب یونی را بیان كنید.

4.دو ماده بی رنگ داریم.یكی اسید و دیگری باز است برای تشخیص این دو چه راهی پیشنهاد می كنید؟(با كمی توضیح)

5.تغییر صفات ناگهانی در یك فرد..................نامیده می شود.

6.نام دانشمند نظریه پرداز را بنویسید.

الف.همواره تعداد اولاد از تعداد والدین بیشتر است

                              ولی تعداد كل همواره ثابت است.    (               )

ب.صفات اكتسابی قابل به ارث رسیدن به نسل های بعدی است.(                )

 

7.سنگهای رسوبی در مطالعه تاریخچه زمین بهتر از سایر سنگها می باشد.دلیل چیست؟(دو دلیل)

8.دلایل وگنر برای وجود یك خشكی واحد را بیان كنید.

9.كدام پدیده زمین شناسی در تمام حاشیه های ورقه های سازنده سنگ كره ی زمین به وجود می آید.

10.ساخت سنگ كره جدید در كدام قسمت زمین انجام می شود؟

11.دو تفاوت برای سیارات خارجی و سیارات داخلی بیان كنید.

12.اگر ستاره ای پر نور تر از ستاره های دیگر به نظر برسد معنایش چیست؟

                                 (  در حل مسایل نوشتن فرمول الزامی است)

13.ماشینی وزنه 300نیوتونی را در مدت 20ثانیه 10متر جابجا می كند توان این ماشین چند وات است؟

14-در چه حالت هایی کار انجام نمی شود؟

15.در ماشینی مقدار كار داده شده به آن 3000ژول است و كار مفید گرفته شده از ماشین 1500ژول می باشد.بازده این ماشین چقدر است؟

 

16.در كدام یك از موارد زیر كار انجام شده است.

الف.مینا روی صندلی نشسته است.

ب.علی وزنه ای را بالای سر می برد.

17.قرقره ثابت را رسم كرده و بیان نمایید كه مزیت مكانیكی آن چند

نمونه سوال آزمون عملی پایه سوم

1-3با استفاده از یك آزمایش ساده یك قوه(پیل)بسازیدوتولید جریان برق را در آن را نشان دهید .چگونگی انجام كار را شرح دهید.

2.در یك پیل شیمیایی چه نوع تبدیل انرژی صورت می گیرد؟توضیح دهید.

3.با انجام فعالیتی ساده نشان دهید كه چگونه می توان یك بادكنك را بدون چسب یا چیز دیگری جذب دیوار نمود؟علت را توضیح دهید.

4.ولت سنج و آمپر سنج هر یك چگونه درمدار قرارمی گیرند؟

 

2-3با انجام آز مایشی نشان دهید كه فشار درمایعات به ارتفاع مایع بستگی دارد.

2.آیافشاردر مایعات به جنس مایع نیز ارتباط دارد؟اگرارتباط دارد این ارتباط را بیان كنید.

3.با انجام فعالیتی ساده و به كمك جعبه مولكولی دو مولكول آب و آمونیاك را بسازید.

4.مثال برای كار برد فشار مایعات در صنعت بنویسید

نمونه سوال آزمون عملی پایه سوم

1-3با استفاده از یك آزمایش ساده یك قوه(پیل)بسازیدوتولید جریان برق را در آن را نشان دهید .چگونگی انجام كار را شرح دهید.

2.در یك پیل شیمیایی چه نوع تبدیل انرژی صورت می گیرد؟توضیح دهید.

3.با انجام فعالیتی ساده نشان دهید كه چگونه می توان یك بادكنك را بدون چسب یا چیز دیگری جذب دیوار نمود؟علت را توضیح دهید.

4.ولت سنج و آمپر سنج هر یك چگونه درمدار قرارمی گیرند؟

 

2-3با انجام آز مایشی نشان دهید كه فشار درمایعات به ارتفاع مایع بستگی دارد.

2.آیافشاردر مایعات به جنس مایع نیز ارتباط دارد؟اگرارتباط دارد این ارتباط را بیان كنید.

3.با انجام فعالیتی ساده و به كمك جعبه مولكولی دو مولكول آب و آمونیاك را بسازید.

4.مثال برای كار برد فشار مایعات در صنعت بنویسید

كدام جمله صحیح و كدام یك غلط است؟                                                           صحیح               غلط

الف ) فشار مایعات به ارتفاع آنها بستگی دارد.

ب) در آهن ربا قطب های غیر همنام یكدیگر را می رانند.

ج) پتور ذره ای در هسته اتم است كه بار الكتریكی ندارد.

2. جواب صحیح را با علامت (×) مشخص كنید.

A – كدام یك از موارد زیر خاصیت اسیدی دارد.

الف) جوش شیرین             ب)جوهر نمك                  ج) مایع سفید كننده             د) صابون

B – وجود كلسیم و فسفر در استخوان باعث استحكام می شوند و آن را در برابر . . . . . . . . . . . . مقاوم می سازند.

الف) فشار                       ب) ضربه                      

ج) حرارت                      د) هر سه مورد

C – كدام یك از سیارات زیر خارجی محسوب می شود.

الف) زهره                      ب) مریخ             ج) عطارد                       د) زحل

3. از بین كلمات داخل پرانتز كلمه مناسب را برای كامل كردن هر جمله انتخاب كنید.

الف) به مجموعه ی ستارگان كه شكل ویژه ای دارند . . . . . . . . . . . می گویند.

(ستاره دنباله دار – صورت فلكی  - شهاب)

ب) توانایی انجام كار را . . . . . . . . می گویند. (توان – بازده – انرژی)

ج) مفصل جمجمه از نوع مفصل . . . . . . . . . . (ثابت – متحرك- نیمه متحرك)

4. گرده افشانی در گیاهان یعنی چه ؟

 

 

5. سعید بادكنك بارداری را به كلاهك الكتروسكوپ بدون بازی نزدیك كرد او مشاهده كرد كه ورقه های الكتروسكوپ از هم دور شدند از آنجایی كه شما می دانید بار الكتریكی بادكنك منفی است شما مشخص كنید كلاهك و ورقه های الكتروسكوپ به ترتیب هر كدام چه نوع باری پیدا كرده اند؟

 

6. لقاح یعنی چه ؟ و نتیجه آن تولید چه سلولی است؟

 

7. الف) دستگاهی كه شدت جریان الكتریكی را اندازه گیری می كند چه نام دارد؟

ب) چگونه آن را در مدار قرار می دهند؟

 

8. در هر ی از اندامهای زیر چه نوع ماهیچه ای به كار رفته است؟

الف) دیواره ی معده (                                 )             

 ب) ماهیچه ی دو سر جلوی بازو(              )

9. تخمدان ها دو نوع هورمون تولید می كنند كه موجب ایجاد صفات ثانویه ی جنسی در دخترها
می شوند. نام این هورمون ها را بنویسد.

 

10. پدر محسن بیماری دیابت دارد علت بیمار پدر محسن چیست؟

 

 

11. دو مورد از منابع طبیعی تجدید نشدنی را نام ببرید.

                       

 

12. وگنر از روی چه شواهدی پی برد كه زمانی تمام قاره ها به یكدیگر متصل بوده اند؟ (دو مورد)

 

 

13. سلول تخم كه درون تخمك قرار دارد گیاهك را می سازد. در این صورت تخمك و تخمدان هر یك به ترتیب كدام اندام گیاه را می سازند؟

 

 

14. در موارد زیر نوع بلوغ را مشخص كنید.

(بلوغ روانی- بلوغ شرعی- بلوغ جسمی- بلوغ جنسی)

        نوع بلوغ

ایجاد آمادگی لازم برای انجام وظایف دینی كه هم زمان با رسیدن به سن تكلیف است.

. . . . . . . . . .

ایجاد تغییرات وسیع در شكل و حجم و طرح كلی اندام ها كه موجب افزایش و در نهایت تكمیل رشد اعضای بدن می گردد.

 

. . . . . . . . . .

 

15. شكل زیر ساختمان یك سلول عصبی (نورون) را نشان می دهد قسمتهای خواسته شده را بر روی شكل نامگذاری كنید.

 

 

 

16. امین یك میله ی پلاستیكی را با پارچه پشمی مالش داد بعد در گزارش كار خود چنین نوشت میله ی پلاستیكی دارای بار منفی و پارچه پشمی دارای بار مثبت است حال شما به سئوالات زیر پاسخ دهید.

الف) هنگام مالش این دو با هم چه پدیده ای رخ داده است؟

ب) چرا میله پلاستیكی دارای بار منفی  پارچه دارای بار مثبت شده است؟

 

 

17. سارا به كمك یك آهن ربای دائمی توانست یك قطعه از آلیاژهای فولاد را آهن ربا بكند. كار سارا كدام روش ساخت آهن ربا را نشان می دهد؟

 

- قطب های آهن ربای جدید را مشخص كنید.

 

18. مریم با كف دست خود به دیوار فشار وارد می كند اگر مساحت كف دست او 40 سانتیمتر مربع و نیرویی كه وارد می كند 80 نیوتن باشد. مقدار فشار چند نیوتن بر سانتی متر مربع است؟

(در حل مسئله نوشتن معادله الزامی است و نمره دارد.)

 

19. با توجه به شكل مزیت مكانیكی اهرم مقابل را به دست آورید.

( در حل مسئله نوشتن معادله الزامی است و نمره دارد.)

 

 

20. با توجه به نماد یكی از ایزوتوپ های اكسیژن (O 178)

جدول زیر را كامل كنید.

نام عنصر

عدد اتمی

تعداد الكترون

تعداد نوترون

عدد جرمی

اكسیژن

 

 

 

 

 

 

21. الف) باران های اسیدی چگونه به وجود می آیند؟

 

ب) باران های اسیدی چه آسیب هایی به محیط زیست وارد می كنند؟ (دو مورد بنویسید)

 

 

 

 

22. جدول زیر را كامل كنید.

مفاهیم (واژه ها)

تعریف

. . . . . . . . . .

به محل نزدیك شدن نورون ها به یكدیگر یا به اندام های مختلف بدن می گویند.

زردپی (تاندون)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

به باردار كردن یك جسم رسانا در اثر مجاورت با یك جسم باردار و بدون تماس با آن می گویند.

پدیده ی جهش

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  .:.  نظرات()
نویسنده: رضا سازمند  - تاریخ : دوشنبه 2 آبان 1390

 
 
 
 
 
حرف های وبلاگ
با سلام و عرض ادب خدمت کاربران ودانش آموزان محترم
اینجانب دبیر یکی از مناطق شهر تهران می باشم،با توجه به بررسی های بعمل آمده که دانش آموزان بیشتر وقت خود پشت کامپیوتر می گذرانند،با ایجاد این سایت می خواستم از هدر رفتن وقت آنها تا حد امکان جلوگیری نمایم.درضمن برای مطرح کردن سوالات خود می توانیدباارسال پیام به شماره09381016267جواب خود را دریافت نمایید.
 
نویسندگان
 
موضوعات
 
دوستان وبلاگ
 
آمار
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
 
آخرین مطالب ارسالی
.:. نمونه سوال علوم تجربی کلاس سوم راهنمایی ترم اول

.:. نمونه سوال علوم تجربی کلاس اول راهنمایی ترم اول

.:. نمونه سوال علوم تجربی کلاس دوم راهنمایی ترم اول

.:. سری دوم نمونه سوالات علوم تجربی سوم راهنمایی

.:. نمونه سوالات علوم تجربی سوم راهنمایی

.:. سوالات علوم اول راهنمایی در ترم دوم

.:. امتحان آذر ماه علوم تجربی کلاس دوم / مدرسه راهنمایی ابوذر

.:. علوم تجربی دوم راهنمایی فصل 3

.:. امتحان درس علوم تجربی پایه اول نوبت اول

.:. نمونه سوالات امتحان ترم اول علوم کلاس اول

.:. نمونه سوالات مهم علوم دوم

.:. سوالات علوم راهنمایی هر سه پایه

.:. نمونه سوال امتحانی (کلاس سوم)

.:. سؤالات فصل 13 کلاس سوم

.:. سوالات فصل14کلاس سوم

لیست کامل آخرین پستها
 
صفحات وبلاگ
 
 
 
CopyRight © 2008-9 by نمونه سوالات امتحانی علوم و ریاضی سه پایه دوره راهنمایی.All reserved
Powerd By Ehsan Elahi  In  [WorldTemp]