تبلیغات
نمونه سوالات امتحانی علوم و ریاضی سه پایه دوره راهنمایی
 

ATOM

Rss

تماس با ما

آرشیو

صفحه اصلی  
 
 
آرشیو
» دی 1390

» آذر 1390

» آبان 1390

» فروردین 1390

» دی 1389

» آذر 1389

همه آرشیوها
 
نظرسنجی
آیاسوالات به یادگیری شما کمک کرده است؟ 
پیوندهای روزانه

»علوم را آسان بیاموزیم

»ریاضی را آسان بیاموزیم

همه پیوندهای روزانه
+ارسال لینك

 
صفحات جانبی
 
 
لوگو

 
 
اَبر برچسبها
 
 
جستجو


 
 
نمونه سوال علوم تجربی کلاس سوم راهنمایی ترم اول
 
 

ادامه مطلب .:.  نظرات()
نویسنده: رضا سازمند  - تاریخ : جمعه 23 دی 1390

نمونه سوال علوم تجربی کلاس اول راهنمایی ترم اول
 
 

ادامه مطلب .:.  نظرات()
نویسنده: رضا سازمند  - تاریخ : جمعه 23 دی 1390

نمونه سوال علوم تجربی کلاس دوم راهنمایی ترم اول
 
 

ادامه مطلب .:.  نظرات()
نویسنده: رضا سازمند  - تاریخ : جمعه 23 دی 1390

سری دوم نمونه سوالات علوم تجربی سوم راهنمایی
 
 
سری دوم  نمونه سوالات علوم تجربی سوم راهنمایی

در ادامه مطالب


ادامه مطلب .:.  نظرات()
نویسنده: رضا سازمند  - تاریخ : جمعه 23 دی 1390

نمونه سوالات علوم تجربی سوم راهنمایی
 
 
  نمونه سوالات علوم تجربی سوم راهنمایی

در ادامه مطالب


ادامه مطلب .:.  نظرات()
نویسنده: رضا سازمند  - تاریخ : جمعه 23 دی 1390

سوالات علوم اول راهنمایی در ترم دوم
 
 
سوالات علوم  اول راهنمایی در ترم دومادامه مطلب .:.  نظرات()
نویسنده: رضا سازمند  - تاریخ : چهارشنبه 30 آذر 1390

امتحان آذر ماه علوم تجربی کلاس دوم / مدرسه راهنمایی ابوذر
 
 

بسمه تعالی

                                 

امتحان آذر ماه علوم تجربی کلاس دوم / مدرسه راهنمایی ابوذر

نام و نام خانوادگی :   ..............                 نام کلاس : دوم  ..............               وقت : یک ساعت            تاریخ :

1-   به خواصی كه مربوط به شكل ظاهری ماده باشد ............................ گفته می شود.

2-   اشتعال پذیری جزء خواص ........................... ماده محسوب می شود .

3-   برای تشخیص نشاسته در مواد می توان از ............................ استفاده كرد .

4-   در تجزیه آب اكسیژنه از .......................................... به عنوان كاتالیزگر استفاده می كنیم.

5-   دو تركیبی كه همیشه هنگام سوختن پدید می آیند .......................... و كربن دی اكسید هستند .

6-   به اجسامی كه از خود نور تولید نمی كنند .................... می گوییم .

7-   به مجموعه چندین پرتوی نور ......................... گفته می شود .( شعاع نور/ باریكه نور)

8-   به زاویه بین پرتو بازتاب و خط عمود بر سطح در آینه ها .......................... گفته می شود.

9-   ذره بین نوعی عدسی ................... یا همگرا می باشد .

10-                      كدامیك از خواص فیزیكی ماده نمی باشد ؟

نقطه ی انجماد         رسانایی              جلا            میل به تركیب با اكسیژن

11-                      كدام ماده اكسید نیست؟

زنگ آهن            آهن سولفید           آب           یخ خشك

12-                      كدامیك از واكنش های زیر گرماده و شیمیایی است؟

   ذوب كره           تجزیه ی آب           تشكیل برف            سوختن چوب  

13-                      كدامیك از اجسام زیر منیر  نیست ؟

شمع روشن            آینه                  ستاره               كرم شب تاب

14-                      در هنگام پاشیده شدن نور كدام رنگ بیشترین تغییر را دارد؟

قرمز                   نیلی                    آبی                بنفش

15-                      كدام وسیله نور خورشید را در یك نقطه متمركز می كند؟

عدسی محدب             عدسی مقعر                آینه محدب         آینه تخت

16-                      نوع آینه هایی كه در منزل استفاده می كنید و تصویر آن چگونه است؟

تخت مستقیم              محدب مستقیم          محدب واژگون        مقعر  مستقیم                      

9- در نقشه مفهومی زیر کلمات داده شده را در جای مناسب بکار برید:(ترش شدن شیر شیمیایی حل شدن جوشیدن آب )                                                                                               

 (2نمره)                                                                              انواع تغییرات      

     

                                                                                                                      فیزیکی

 


                                                  سوختن     گوارش غذا                                                     ذوب شدن        

- مولکول آب به کمک جریان الکتریسیته به اتم های سازنده خود یعنی هیدروژن و اکسیژن تجزیه می شود .

الف) معادله نوشتاری آن را بنویسید؟(5/0) 

ب)واکنش دهنده ها و فراورده ها را مشخص نمایید ؟(5/0)

ج)واکنش گرماگیر است یا گرماده ؟ (5/0)

د)جرم فراورده ها بیشتر است یا جرم واکنش دهنده ها ؟ چرا؟ (1)

 11- علی می خواهد با آزمایش وجود كربن دی اكسید در یك گاز را مشخص کند . بنظر شما او چه آزمایشی باید انجام دهد؟ (توضیح كامل و نتیجه را بنویسید.)(1)

 12- کاتالیزگر چیست ؟ یک کاتالیزگر مثال بزنید که در صنعت استفاده شود؟(1)

 13- چرا یک خط کش فرو رفته در آب شکسته به نظر می رسد ؟(1)   

14- دو روش برای تعیین اینکه عدسی محدب یا مقعر است را بنویسید ؟(5/1)

15- یک عدسی همگرا را رسم کرده و امتداد پرتوهای نور در آن را مشخص کنید؟(1)  

  18- منشور چیست و چگونه ساخته می شود ؟(1)

 19- کلمات زیر را تعریف کنید؟(1) 

سایه :

 زاویه تابش : .:.  نظرات()
نویسنده: رضا سازمند  - تاریخ : یکشنبه 27 آذر 1390

علوم تجربی دوم راهنمایی فصل 3
 
 

ادامه مطلب .:.  نظرات()
نویسنده: رضا سازمند  - تاریخ : یکشنبه 27 آذر 1390

امتحان درس علوم تجربی پایه اول نوبت اول
 
 

ادامه مطلب .:.  نظرات()
نویسنده: رضا سازمند  - تاریخ : یکشنبه 27 آذر 1390

نمونه سوالات امتحان ترم اول علوم کلاس اول
 
 
نمونه سوالات امتحان ترم اول علوم کلاس اولادامه مطلب .:.  نظرات()
نویسنده: رضا سازمند  - تاریخ : یکشنبه 27 آذر 1390

نمونه سوالات مهم علوم دوم
 
 

نمونه سوالات مهم علوم دوم

اول کتاب تا آخر سنگ های آذرینادامه مطلب .:.  نظرات()
نویسنده: رضا سازمند  - تاریخ : یکشنبه 27 آذر 1390

سوالات علوم راهنمایی هر سه پایه
 
 

    85.      نتیجه ی كدام یك  از تغییرات زیر تولید ماده جدید با ساختار شیمیایی متفاوت است ؟

الف : ذوب شدن كره  ب : سوختن چوب ج : تقطیر آب د : خردشدن شیشه

    86.      كدام یك از اجسام زیر چشمه ی نور است ؟

الف : ماه  ب : آینه ج : ستاره قطبی  د : چشم انسان

    87.      در معادله نمادی مقابل فرآورده واكنش عبارتست از :

انرژی  + 2 Na + cL 2 Nacl

الف : نمك طعام ب : انرژی  ج : مورد الف و ب د: سدیم وكلر

  88.   84 ـ وقتی یك پرتو نور سفید به منشوری برخورد كند كدام یك از نورهای رنگی زیركم ترین انحرافی را پس از خروج پیدا می كند ؟

الف: نور قرمز ب : نور سبز ج : نور نارنجی  د : نور بنفش

    89.      كدام قسمت یخچال گاز را فشرده وتبدیل به مایع می كند ؟

الف‌: قسمت یخ ساز ب : شبكه پشت یخچال ج: موتور یخچال  د : هیچكدام

    90.      همه فعالیتهای سلو ل را . . . . . . . . . كنترل می كند

الف: هسته  ب: كروموزم  ج : DNA   د : سیتوپلاسم

    91.      كدام ویتامین از تجزیه شدن چربی ها دربدن جلوگیری می كند ؟

الف: A  ب  :  D   ج : E د: K

    92.      برای تجزیه چربی ها كدام ماده واز كجا ترشح می شود ؟

الف: بی كربنات ـ لوزه المعده  ب : هیدرو كلریك اسید  ـ معده

ج : باكتری های مفید ـ روده بزرگ  د : صفرا ـ كبد

    93.      كدام یك از گزینه های زیر جز ء، ویژگیهای پلاكت ها نیست ؟

الف : عمر آنها بین 5 و 9 روز است  ب: هسته دارند

ج : در مغز و استخوان ساخته می شوند د: سلول های بسیار كوچك هستند

    94.       كدام گروه از مواد غذایی در بدن كار ماده سازی و ترمیم را انجام می دهند ؟

الف: ویتامین ها و چربی ها ب: نمك ها و پروتین ها

ج : چربی ها وكربو هیدرات ها د : ویتامین ها و نمك ها

علـــوم

    85.      81 ـ وقتی جسمی را روی میز می كشیم چه عاملی باعث افزایش تغییر طول فنر می شود؟

الف : نیروی كششی كه از طرف ماهیچه دست به فنر وارد می شود

ب‌: نیروی وزن بدن شخص

ج : نیروی گرانش

د : نیروی اصطلاك  سطح میز

    86.      چرا مصرف آب در گذشته خیلی كمتر از امروز بوده است ؟

الف‌: زیادی بودن آلودگیها  ب : عدم نیاز به خوردن میوه

ج : عدم رعایت بهداشت  د : افزایش جمعیت ، كم بودن آلودگیها

    87.      علت فراوانی حشرات چیست ؟

الف : سرعت زیاد تخم گذاری  ب : مقاوم بودن بدن آنها

ج : خوردن یك نوع غذا  د: سرعت زیاد تولید مثل خوردن غذاهای مختلف

    88.      كدامیك از گیاهان زیر دارای ساقه زیر زمینی است

الف:  كرفس ب : پیاز  ج : ریواس  د : هویج

    89.      چه بخشی از گل تولید دانه گرده می كند

الف: مادگی ب : پرچم ج : نهنج گل د : دمگل

    90.      تعداد اجزای گل در گیاهان تك لپه ای مضربی از چه عددی است .

الف‌: 3 ب : 4 ج : 2 د : 5

    91.      كدامیك از موارد زیر برای زندگی و فعالیت باكتریها لازم نیست

الف‌ : دمای مناسب  ب : رطوبت  ج : روشنایی  د : غذا

    92.      در كدامیك از گیاهان زیر شدت غذاسازی در آنها زیاد است

الف‌: چغندر ب : ذرت ج : گوجه فرنگی د : تربچه

    93.      كدامیك از تغییرات زیر گرماده است

الف : تبخیر ب : ذوب ج : چگالش  د: تصعید

    94.      كدامیك از گیاهان زیر ساقه آن عمل غذاسازی را انجام می دهد .

الف : زنبق ب : شقایق  ج: نیشكر  د : كاكتوس

علوم
كلاس اول


كدامیك از موارد زیر جزء فواید فن آوری است ؟

الف) افزایش جمعیت ب) افزایش بیماری  ج) دارو سازی  د) آلودگی هوا

ابری كه در اثر بالا رفتن سریع و قائم هوا تشكیل می شود ؟

الف) كومولوس  ب) سیروس  ج) استراتوس  د) لایه ای

كدامیك از عناصر زیر دارای مولكول سه اتمی است ؟

الف) هیدورژن  ب) ید ج) اوزن  د) نیتروژن

كدامیك از تغییرات زیر گرماده است ؟

الف) تبخیر ب) ذوب ج) چگالش  د) تصعید

حلزون جزء كدام گروه از بی مهرهای پیشرفته است ؟

الف) نرم تنان  ب) خارتنان  ج) بندپایان  د) اسفنجها

كدامیك از خانوران زیر كار آ,دترین و بزرگترین دستگاه تنفس را دارند ؟

الف) خزندگان  ب) ماهیها  ج) پرندگان  د) پستانداران

كدامیك از موارد زیر جزء آغازیان است ؟

الف) مخمر ب) جلبك سبز ج) اوگلنا  د) كپك نان

نیرویی كه مانع ادامه حركت اجسام می شود ؟

الف) نیروی تكیه گاه ب) نیروی اصطكاك  ج) نیروی الكتریكی  د) موارد الف و ج

كدام وسیله یا پدیدة زیر انرژی شیمیائی را به انرژی نورانی تبدیل می كند ؟

الف) موتور یخچال  ب) دینام اتومبیل  ج) كرم شب تاب د) جوشكاری

كدامیك از گیاهان زیر پیوسته گلبرگ است ؟

الف) گل سرخ ب) شقایق ج) گل اطلسی  د) زنبق

سرعت صوت در هوا در حدود 300 متر برثانیه است این سرعت بر حسب كیلومتر بر ساعت چفدر است ؟

الف) 1030 ب) 1085 ج) 1080 د) 1075

شرایط لازم برای زندگی و فعالیت باكتریها را نام ببرید ؟

الف) تاریكی  ب) غذا ج) رطوبت ، تاریكی ، غذا ، دمای مناسب د) فقط دمای مناسب

 

الف) سوالات صحیح و غلط زیر را با علامت ضربدر مشخص كنید . ص غ

  1.  اگر اتمهای سازنده یك ماده از یك نوع نباشد به آن ماده عنصر می گویند . c  c

  2.  جان دالتون معتقد بود كه اتم یك عنصر می تواند به اتم عنصر دیگر تبدیل شود .  c c

  3.  شكل معین و حجم معین از ویژگیهای ماده جامد است .  c c

  4.  بیشتر مواد در اثر كاهش دما منقبض می شوند .   c c

ب) جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنید .

     1.        دماپا برای تنظیم  …………… در وسایل بكار می رود .

  2.  حالتها و ویژگیهای هر ماده به ساختمان  ……… و ………… ماده بستگی دارد .

  3.  دمایی را كه در آن ماده جامد به مایع تبدیل می شود ……… نقطه ذوب می گویند .

     4.        به عمل تبخیر و میعان متوالی …………  می گویند .

ج) پاسخ صحیح سوالات چهار گزینه ای زیر را با علامت ضربدر مشخص كنید .

     1.        تبدیل مستقیم گاز به جامد را ……… می گویند .

الف : تصعید c  ب : فرازش c ج : چگالش c  د: میعان c

     2.        كدامیك از تغییرات زیر گرماگیر است .

الف: انجماد c  ب: میعان c ج: تبخیر c  د: چگالش c

     3.        كدامیك از عوامل زیر بر سرعت تبخیر موثر است .

الف: گرما c ب: سطح تماس مایع با گرما c  ج: جریان هوا c د: هر سه مورد c

     4.        كدامیك از موارد زیر جزء فایده های فن آوری می باشد .

الف: آلودگی هوا c  ب: آلودگی خاك c  ج: داروسازی c  د: افزایش بیماریها c

     5.        كدامیك از عناصر زیر ذره های سازنده آن ها مولكول است .

الف: طلا c ب: نقره c  ج: گوگرد c د: آهن c

     6.        شكل متغیر و حجم معین از ویژگیهای مواد ……… است .

الف: جامد c ب: مایع c  ج: گاز c  د: موارد الف و ج c

د) سوالات پرسشی زیر را پاسخ كامل دهید .

     1.        چه كسی اولین بار مفهوم ذره ای بدون ماده را عنوان كرد ؟

     2.        روش علم چیست ؟

     3.        نظریه موكریت را در مورد ذره های سازنده ماده توضیح دهید .

     4.        منظور از انبساط چیست ؟

     5.        موارد استثناء اصل انبساط و انقباض را بنویسید ؟

     6.        فن آوری چیست ؟

     7.        قانون انبساط و انقباض چه چیزی را بیان می كند ؟

     8.        نقطه ذوب معین را تعریف كنید . (مثال بزنید )

     9.        میعان چیست ؟

   10.      منظور از اشباع چیست ؟

   11.      چرا وقتی از استخر بیرون می آیید بدن شما احساس سرما می كند ؟

   12.      چرا در محیط های مرطوب مانند حمام لباسهای خیس دیر خشك می شود ؟

  13.  تفسیر كنید : چرا لوله كشی لوله های آب گرم و شوفاژ و نیروگاه ها اگر طول لوله

 خیلی زیاد باشد در بین مسیر آن یك خم ایجاد می كنند . مانند شكل


 


کلاس دوم


كدامیك از موارد زیر تغییر شیمیایی است ؟

الف) حل شدن شكر در آب ب) یخ زدن آب ج) سوختن چوب  د) تركیدن بادكنك

كدام یك از اجسام زیر جسم منیر است ؟

الف) سیارات  ب) ماه ج) آینه  د) لامپ روشن

عدسی جشم انسان از نوع ………… است ؟

الف) همگرا ب) واگرا ج) مقعر د) هیچ كدام

اگر دوره آونگی برابر 5 /0 ثانیه باشد بسامد آن چند هرتز است ؟

الف) دو ب) سه ج) چهار د) پنج

كدامیك از موجهای زیر برای انتقال به ماده احتیاج دارد ؟

الف) گاما ب) امواج رادیو ج) امواج فرو سرخ د) صدا

قمر كره ی زمین كدام است ؟

الف) مریخ ب) مشتری  ج) ماه د) عطارد

كدامیك از مواد زیر كانی نیست ؟

الف) طلا ب) الماس  ج) گچ د) آب

كدام یك از سنگهای زیر در نتیجه عمل دگرگونی به كنیكس تبدیل میشود ؟

الف) بازالت  ب) گرانیت  ج) ماسه سنگ  د) سنگ آهك

تنظیم ورود و خروج مواد در سلول به عهده ……………

الف) هسته سلول  ب) پوسته سلول ج) پروتوپلاسم  د) سیتوپلاسم

ویتامین K در بدن توسط باكتری در …………… ساخته میشود .

الف) در معده  ب) روده باریك  ج) روده بزرگ  د) خون

آمینو اسید كوچكترین واحد ساختمانی ………………

الف) چربی ها  ب) پروتئین ها ج) هیدرات های كربن  د) گلوسیدها

ماده معدنی ید برای تنظیم فعالیت كدام غده نقش اساسی دارد ؟

الف) تیروئید  ب) پانكراس  ج) كبد د) غده بزاقی

در بازتاب نور از سطح یك جسم زاویه تابش و بازتاب نسبت به هم چگونه اند ؟

الف) برابرند  ب) زاویه بازتاب بزرگتر از تابش است ج) زاویه تابش بزرگتر از بازتاب است د) هیچكدام

كدام ماده در جامد كردن روغن های مایع به عنوان كاتالیزگر استفاده میشود ؟

الف) فلز نیكل  ب) عنصر مس  ج) اكسید آهن د) عنصر آهن

انرژی غذاها بر حسب واحد ……………

الف) كالری ب) ژول ج) كیلوگرم  د) كیلوگرم بر ثانیه

 

 

الف ) جواب صحیح را با علامت ضربدر مشخص كنید ؟ ( هر كدام 5/0 نمره )

  1.  كدام مطلب زیر در مورد فسیل های به دست آمده از میان لایه های رسوبی قدیمی تر صحیح نیست .

الف) فسیل ها ساختمان بدنی پیچیده ای دارند ب) فسیل ها ساختمان بدنی ساده تری دارند .

ج) تعداد انواع آنها كمتر است . د) به كمك آنها می توان قدمت لایه های رسوبی را معلوم كرد .

     2.        كدام دوره فراوانی پستانداران و گیاهان گلدار می باشد ؟

الف) پائوزوئیك  ب) سنوزوئیك  ج) پركامبرین  د) هیچكدام

     3.        نظریه انتخاب طبیعی از كدام دانشمند است ؟

الف) دووریس ب) داروین  ج) وسیمن د) لامارك

     4.        كدام یك از موارد زیر در مورد برخورد ، دو ورقة اقیانوسی صحیح نیست ؟

الف) ایجاد گودال عمیق اقیانوسی  ب) پدید آمدن جزایر اقیانوسی

د) وقوع زلزله های شدید د) ایجاد كوه

  5.  در واكنش های هسته ای كه در خورشید روی می دهد ……… به هلیوم تبدیل می شود ؟

الف) نئون ب) اكسیژن  ج) هیدروژن  د) آرگون

  6.  به قطعه سنگهای بزرگی كه از اتمسفر زمین می گذرند و روی زمین می افتند ……… می گویند ؟

الف) سیارك ب) شهاب  ج) ستاره های دنباله دار  د) شهاب سنگ

ب) جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنید ؟ ( هر كدام 5/0 نمره )

     1.        جهش عامل ایجاد كننده ی ………… در جانواران است ؟

     2.        در مطالعه ی تاریخجه زمین ، سنگهای …………… بهتر از بقیه سنگ ها هستند ؟

     3.        جریان های …………… سبب حركت روقه ها می شود ؟

     4.        بوجود آمدن رشته كوه ها در اقیانوس بر اثر …………… در این مناطق است ؟

     5.        سیاره ……………… اتمسفر ندارد ؟

     6.        دنباله دارها از جنس …………… هستند ؟

به سوالات زیر پاسخ كامل دهید ؟

     1.        فسیل را تعریف كنید ؟ (1‌نمره)

     2.        چهار دوران زمین شناسی را بترتیب از قدیم به جدید را نام ببرید ؟ (1 نمره)

     3.        منظور از انتخاب طبیعی چیست ؟ ( 1 نمره)

   4.    دو عاملی كه سبب بروز تغییر در ساختمان مولكول DNA  می شوند كدامند ؟ (1 نمره)

     5.        نظریه زمین ساخت ورقه ی را توضیح دهید ؟ (1 نمره)

     6.        چرا هر چه تعداد زلزله های كوچك در یك منطقه بیشتر باشد بهتر است ؟ (1 نمره)

     7.        ویژگی های خاص سیاره زهره چیست ؟ ذكر دو مورد . (1 نمره)

   8.    سیارات داخلی و خارجی را نام برده و دو تفاوت مهم بین آنها را بنویسید ؟ (1 نمره)

     9.        صورت فلكی چیست ؟ (1 نمره)


کلاس سوم


رابطه وزن با جرم در سطح زمین

الف) 8/9 × جرم = وزن  ب) 8/9 × وزن = جرم  ج) كار × وزن = جرم د) 100 × جرم = وزن

طول سرتاسر یك جاروی فراشی 2 متر است اگر بازوی محرك آن 30 سانتیمتر باشد با نیروی محرك 1081 نیوتنی بر چه مقاومتی می توان غلبه كرد ؟

الف) N  150 ب) N 15 ج) N 5/1 د) N 5/8

یك قیچی كاغذ بری …………… است ؟

الف) یك اهرم ساده  ب) دو اهرم ساده و دو گوه ج) یك اهرم ساده و یك گوه د) دو اهرم ساده

هرچه كار سریعتر انجام شود توان آن ………… می شود .

الف) كمتر ب) تغییر نمی كند ج) بیشتر د) ابتدا كم و بعد زیاد

كدام یك از منابع انرژی زیر آسان تر به انرژی جنبشی مكانیكی تبدیل می شود ؟

الف) زغال سنگ ب) نفت ج) بنزین  د) آب

مدل اتمی مقابل مربوط به كدام عنصر است ؟

الف) ئیدروژن ب) اورانیم ج) باریم د) هلیم

توان یك جریان 100 آمپری با فشار 200 ولت با توان 1 آمپری و فشار 20000 ولت چه نسبتی دارد ؟

الف) برابر است  ب) 10 برابر است  ج) 100 برابر است  د) 1000 برابر است

كدامیك از موارد زیر الكترولیت است ؟

الف) آب خالص ب) نمك طعام جامد  ج) اسید سولفوریك  د) محلول ئیدروكسید سدیم

در كدامیك از وسایل زیر از كوموتاتور استفاده می شود ؟

الف) ترانسفورماتور  ب) موتور الكتریكی  ج) زنگ اخبار  د) آهنربای الكتریكی

در یك مقاومت معین ، در زمان معین ، اگر جریان سه برابر شود گرمای حاصل چند برابر می شود ؟

الف) دو برابر ب) سه برابر ج) شش برابر د) نه برابر

كدامیك از كرات زیر منبع نور است ؟

الف) كره ماه ب) سیاره زهره  ج) ستاره قطبی  د) سیاره مشتری

شمعی را در فاصله 10 متری آینه تخت قرار داده ایم اگر آن را 2 متر عقب تر ببریم فاصله تصویر شمع تا خود شمع چند متر خواهد شد ؟

الف) 10 متر ب) 12 متر  ج)20 متر د) 24 متر

نور از آب وارد شیشه شده سپس وارد هوا می شود و سرعت آن ابتدا ………… و ……………

الف) زیاد - كم ب) كم - زیاد ج) كم - كم د) زیاد - زیاد

حاصل تركیب اسیدها و بازها كدام نوع تغییر شیمیائی است ؟

الف) تجزیه ب) تركیب  ج) جانشینی دوگانه د) جانشینی ساده

عامل كدامیك از بیماریهای زیر ویروس ها هستند ؟

الف) طاعون ، حصبه  ب) فلج اطفال ، سل ج) ذات الریه ، مخملك  د) آبله ، اوریون

نخستین واكسن كه كشف شد واكسن بیماری ………… بود .

الف) هاری ب) فلج اطفال ج) دیفتری  د) آبله

گندزدایی از بین بردن میكروبهای اشیاء است به كمك ………

الف) داروهای مختلف  ب) اشعه فوق بنفش ج) آب جوش د) خشك شدن

سیب زمینی چه بخشی از گیاه است ؟

الف) ریشه ب) ساقه  ج) برگ د) گل

در كدامیك از این جانوران لقاح در بیرون بدن صورت می گیرد ؟

الف) ماهی ب) گنجشك  ج) خرگوش د) مرغ

اگر در فردی ژن های O و A  وجود داشته باشد گروه خونی او كدام است ؟

الف) AO ب) O ج) A د) هیچكدام

 
  لینک


 

سوال علوم راهنمایی

 
جمعه، 24 شهریور، 1385

علوم

    85.      نتیجه ی كدام یك  از تغییرات زیر تولید ماده جدید با ساختار شیمیایی متفاوت است ؟

الف : ذوب شدن كره  ب : سوختن چوب ج : تقطیر آب د : خردشدن شیشه

    86.      كدام یك از اجسام زیر چشمه ی نور است ؟

الف : ماه  ب : آینه ج : ستاره قطبی  د : چشم انسان

    87.      در معادله نمادی مقابل فرآورده واكنش عبارتست از :

انرژی  + 2 Na + cL 2 Nacl

الف : نمك طعام ب : انرژی  ج : مورد الف و ب د: سدیم وكلر

  88.   84 ـ وقتی یك پرتو نور سفید به منشوری برخورد كند كدام یك از نورهای رنگی زیركم ترین انحرافی را پس از خروج پیدا می كند ؟

الف: نور قرمز ب : نور سبز ج : نور نارنجی  د : نور بنفش

    89.      كدام قسمت یخچال گاز را فشرده وتبدیل به مایع می كند ؟

الف‌: قسمت یخ ساز ب : شبكه پشت یخچال ج: موتور یخچال  د : هیچكدام

    90.      همه فعالیتهای سلو ل را . . . . . . . . . كنترل می كند

الف: هسته  ب: كروموزم  ج : DNA   د : سیتوپلاسم

    91.      كدام ویتامین از تجزیه شدن چربی ها دربدن جلوگیری می كند ؟

الف: A  ب  :  D   ج : E د: K

    92.      برای تجزیه چربی ها كدام ماده واز كجا ترشح می شود ؟

الف: بی كربنات ـ لوزه المعده  ب : هیدرو كلریك اسید  ـ معده

ج : باكتری های مفید ـ روده بزرگ  د : صفرا ـ كبد

    93.      كدام یك از گزینه های زیر جز ء، ویژگیهای پلاكت ها نیست ؟

الف : عمر آنها بین 5 و 9 روز است  ب: هسته دارند

ج : در مغز و استخوان ساخته می شوند د: سلول های بسیار كوچك هستند

    94.       كدام گروه از مواد غذایی در بدن كار ماده سازی و ترمیم را انجام می دهند ؟

الف: ویتامین ها و چربی ها ب: نمك ها و پروتین ها

ج : چربی ها وكربو هیدرات ها د : ویتامین ها و نمك ها

علـــوم

    85.      81 ـ وقتی جسمی را روی میز می كشیم چه عاملی باعث افزایش تغییر طول فنر می شود؟

الف : نیروی كششی كه از طرف ماهیچه دست به فنر وارد می شود

ب‌: نیروی وزن بدن شخص

ج : نیروی گرانش

د : نیروی اصطلاك  سطح میز

    86.      چرا مصرف آب در گذشته خیلی كمتر از امروز بوده است ؟

الف‌: زیادی بودن آلودگیها  ب : عدم نیاز به خوردن میوه

ج : عدم رعایت بهداشت  د : افزایش جمعیت ، كم بودن آلودگیها

    87.      علت فراوانی حشرات چیست ؟

الف : سرعت زیاد تخم گذاری  ب : مقاوم بودن بدن آنها

ج : خوردن یك نوع غذا  د: سرعت زیاد تولید مثل خوردن غذاهای مختلف

    88.      كدامیك از گیاهان زیر دارای ساقه زیر زمینی است

الف:  كرفس ب : پیاز  ج : ریواس  د : هویج

    89.      چه بخشی از گل تولید دانه گرده می كند

الف: مادگی ب : پرچم ج : نهنج گل د : دمگل

    90.      تعداد اجزای گل در گیاهان تك لپه ای مضربی از چه عددی است .

الف‌: 3 ب : 4 ج : 2 د : 5

    91.      كدامیك از موارد زیر برای زندگی و فعالیت باكتریها لازم نیست

الف‌ : دمای مناسب  ب : رطوبت  ج : روشنایی  د : غذا

    92.      در كدامیك از گیاهان زیر شدت غذاسازی در آنها زیاد است

الف‌: چغندر ب : ذرت ج : گوجه فرنگی د : تربچه

    93.      كدامیك از تغییرات زیر گرماده است

الف : تبخیر ب : ذوب ج : چگالش  د: تصعید

    94.      كدامیك از گیاهان زیر ساقه آن عمل غذاسازی را انجام می دهد .

الف : زنبق ب : شقایق  ج: نیشكر  د : كاكتوس

علوم
كلاس اول


كدامیك از موارد زیر جزء فواید فن آوری است ؟

الف) افزایش جمعیت ب) افزایش بیماری  ج) دارو سازی  د) آلودگی هوا

ابری كه در اثر بالا رفتن سریع و قائم هوا تشكیل می شود ؟

الف) كومولوس  ب) سیروس  ج) استراتوس  د) لایه ای

كدامیك از عناصر زیر دارای مولكول سه اتمی است ؟

الف) هیدورژن  ب) ید ج) اوزن  د) نیتروژن

كدامیك از تغییرات زیر گرماده است ؟

الف) تبخیر ب) ذوب ج) چگالش  د) تصعید

حلزون جزء كدام گروه از بی مهرهای پیشرفته است ؟

الف) نرم تنان  ب) خارتنان  ج) بندپایان  د) اسفنجها

كدامیك از خانوران زیر كار آ,دترین و بزرگترین دستگاه تنفس را دارند ؟

الف) خزندگان  ب) ماهیها  ج) پرندگان  د) پستانداران

كدامیك از موارد زیر جزء آغازیان است ؟

الف) مخمر ب) جلبك سبز ج) اوگلنا  د) كپك نان

نیرویی كه مانع ادامه حركت اجسام می شود ؟

الف) نیروی تكیه گاه ب) نیروی اصطكاك  ج) نیروی الكتریكی  د) موارد الف و ج

كدام وسیله یا پدیدة زیر انرژی شیمیائی را به انرژی نورانی تبدیل می كند ؟

الف) موتور یخچال  ب) دینام اتومبیل  ج) كرم شب تاب د) جوشكاری

كدامیك از گیاهان زیر پیوسته گلبرگ است ؟

الف) گل سرخ ب) شقایق ج) گل اطلسی  د) زنبق

سرعت صوت در هوا در حدود 300 متر برثانیه است این سرعت بر حسب كیلومتر بر ساعت چفدر است ؟

الف) 1030 ب) 1085 ج) 1080 د) 1075

شرایط لازم برای زندگی و فعالیت باكتریها را نام ببرید ؟

الف) تاریكی  ب) غذا ج) رطوبت ، تاریكی ، غذا ، دمای مناسب د) فقط دمای مناسب

 

الف) سوالات صحیح و غلط زیر را با علامت ضربدر مشخص كنید . ص غ

  1.  اگر اتمهای سازنده یك ماده از یك نوع نباشد به آن ماده عنصر می گویند . c  c

  2.  جان دالتون معتقد بود كه اتم یك عنصر می تواند به اتم عنصر دیگر تبدیل شود .  c c

  3.  شكل معین و حجم معین از ویژگیهای ماده جامد است .  c c

  4.  بیشتر مواد در اثر كاهش دما منقبض می شوند .   c c

ب) جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنید .

     1.        دماپا برای تنظیم  …………… در وسایل بكار می رود .

  2.  حالتها و ویژگیهای هر ماده به ساختمان  ……… و ………… ماده بستگی دارد .

  3.  دمایی را كه در آن ماده جامد به مایع تبدیل می شود ……… نقطه ذوب می گویند .

     4.        به عمل تبخیر و میعان متوالی …………  می گویند .

ج) پاسخ صحیح سوالات چهار گزینه ای زیر را با علامت ضربدر مشخص كنید .

     1.        تبدیل مستقیم گاز به جامد را ……… می گویند .

الف : تصعید c  ب : فرازش c ج : چگالش c  د: میعان c

     2.        كدامیك از تغییرات زیر گرماگیر است .

الف: انجماد c  ب: میعان c ج: تبخیر c  د: چگالش c

     3.        كدامیك از عوامل زیر بر سرعت تبخیر موثر است .

الف: گرما c ب: سطح تماس مایع با گرما c  ج: جریان هوا c د: هر سه مورد c

     4.        كدامیك از موارد زیر جزء فایده های فن آوری می باشد .

الف: آلودگی هوا c  ب: آلودگی خاك c  ج: داروسازی c  د: افزایش بیماریها c

     5.        كدامیك از عناصر زیر ذره های سازنده آن ها مولكول است .

الف: طلا c ب: نقره c  ج: گوگرد c د: آهن c

     6.        شكل متغیر و حجم معین از ویژگیهای مواد ……… است .

الف: جامد c ب: مایع c  ج: گاز c  د: موارد الف و ج c

د) سوالات پرسشی زیر را پاسخ كامل دهید .

     1.        چه كسی اولین بار مفهوم ذره ای بدون ماده را عنوان كرد ؟

     2.        روش علم چیست ؟

     3.        نظریه موكریت را در مورد ذره های سازنده ماده توضیح دهید .

     4.        منظور از انبساط چیست ؟

     5.        موارد استثناء اصل انبساط و انقباض را بنویسید ؟

     6.        فن آوری چیست ؟

     7.        قانون انبساط و انقباض چه چیزی را بیان می كند ؟

     8.        نقطه ذوب معین را تعریف كنید . (مثال بزنید )

     9.        میعان چیست ؟

   10.      منظور از اشباع چیست ؟

   11.      چرا وقتی از استخر بیرون می آیید بدن شما احساس سرما می كند ؟

   12.      چرا در محیط های مرطوب مانند حمام لباسهای خیس دیر خشك می شود ؟

  13.  تفسیر كنید : چرا لوله كشی لوله های آب گرم و شوفاژ و نیروگاه ها اگر طول لوله

 خیلی زیاد باشد در بین مسیر آن یك خم ایجاد می كنند . مانند شكل


 


کلاس دوم


كدامیك از موارد زیر تغییر شیمیایی است ؟

الف) حل شدن شكر در آب ب) یخ زدن آب ج) سوختن چوب  د) تركیدن بادكنك

كدام یك از اجسام زیر جسم منیر است ؟

الف) سیارات  ب) ماه ج) آینه  د) لامپ روشن

عدسی جشم انسان از نوع ………… است ؟

الف) همگرا ب) واگرا ج) مقعر د) هیچ كدام

اگر دوره آونگی برابر 5 /0 ثانیه باشد بسامد آن چند هرتز است ؟

الف) دو ب) سه ج) چهار د) پنج

كدامیك از موجهای زیر برای انتقال به ماده احتیاج دارد ؟

الف) گاما ب) امواج رادیو ج) امواج فرو سرخ د) صدا

قمر كره ی زمین كدام است ؟

الف) مریخ ب) مشتری  ج) ماه د) عطارد

كدامیك از مواد زیر كانی نیست ؟

الف) طلا ب) الماس  ج) گچ د) آب

كدام یك از سنگهای زیر در نتیجه عمل دگرگونی به كنیكس تبدیل میشود ؟

الف) بازالت  ب) گرانیت  ج) ماسه سنگ  د) سنگ آهك

تنظیم ورود و خروج مواد در سلول به عهده ……………

الف) هسته سلول  ب) پوسته سلول ج) پروتوپلاسم  د) سیتوپلاسم

ویتامین K در بدن توسط باكتری در …………… ساخته میشود .

الف) در معده  ب) روده باریك  ج) روده بزرگ  د) خون

آمینو اسید كوچكترین واحد ساختمانی ………………

الف) چربی ها  ب) پروتئین ها ج) هیدرات های كربن  د) گلوسیدها

ماده معدنی ید برای تنظیم فعالیت كدام غده نقش اساسی دارد ؟

الف) تیروئید  ب) پانكراس  ج) كبد د) غده بزاقی

در بازتاب نور از سطح یك جسم زاویه تابش و بازتاب نسبت به هم چگونه اند ؟

الف) برابرند  ب) زاویه بازتاب بزرگتر از تابش است ج) زاویه تابش بزرگتر از بازتاب است د) هیچكدام

كدام ماده در جامد كردن روغن های مایع به عنوان كاتالیزگر استفاده میشود ؟

الف) فلز نیكل  ب) عنصر مس  ج) اكسید آهن د) عنصر آهن

انرژی غذاها بر حسب واحد ……………

الف) كالری ب) ژول ج) كیلوگرم  د) كیلوگرم بر ثانیه

 

 

الف ) جواب صحیح را با علامت ضربدر مشخص كنید ؟ ( هر كدام 5/0 نمره )

  1.  كدام مطلب زیر در مورد فسیل های به دست آمده از میان لایه های رسوبی قدیمی تر صحیح نیست .

الف) فسیل ها ساختمان بدنی پیچیده ای دارند ب) فسیل ها ساختمان بدنی ساده تری دارند .

ج) تعداد انواع آنها كمتر است . د) به كمك آنها می توان قدمت لایه های رسوبی را معلوم كرد .

     2.        كدام دوره فراوانی پستانداران و گیاهان گلدار می باشد ؟

الف) پائوزوئیك  ب) سنوزوئیك  ج) پركامبرین  د) هیچكدام

     3.        نظریه انتخاب طبیعی از كدام دانشمند است ؟

الف) دووریس ب) داروین  ج) وسیمن د) لامارك

     4.        كدام یك از موارد زیر در مورد برخورد ، دو ورقة اقیانوسی صحیح نیست ؟

الف) ایجاد گودال عمیق اقیانوسی  ب) پدید آمدن جزایر اقیانوسی

د) وقوع زلزله های شدید د) ایجاد كوه

  5.  در واكنش های هسته ای كه در خورشید روی می دهد ……… به هلیوم تبدیل می شود ؟

الف) نئون ب) اكسیژن  ج) هیدروژن  د) آرگون

  6.  به قطعه سنگهای بزرگی كه از اتمسفر زمین می گذرند و روی زمین می افتند ……… می گویند ؟

الف) سیارك ب) شهاب  ج) ستاره های دنباله دار  د) شهاب سنگ

ب) جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنید ؟ ( هر كدام 5/0 نمره )

     1.        جهش عامل ایجاد كننده ی ………… در جانواران است ؟

     2.        در مطالعه ی تاریخجه زمین ، سنگهای …………… بهتر از بقیه سنگ ها هستند ؟

     3.        جریان های …………… سبب حركت روقه ها می شود ؟

     4.        بوجود آمدن رشته كوه ها در اقیانوس بر اثر …………… در این مناطق است ؟

     5.        سیاره ……………… اتمسفر ندارد ؟

     6.        دنباله دارها از جنس …………… هستند ؟

به سوالات زیر پاسخ كامل دهید ؟

     1.        فسیل را تعریف كنید ؟ (1‌نمره)

     2.        چهار دوران زمین شناسی را بترتیب از قدیم به جدید را نام ببرید ؟ (1 نمره)

     3.        منظور از انتخاب طبیعی چیست ؟ ( 1 نمره)

   4.    دو عاملی كه سبب بروز تغییر در ساختمان مولكول DNA  می شوند كدامند ؟ (1 نمره)

     5.        نظریه زمین ساخت ورقه ی را توضیح دهید ؟ (1 نمره)

     6.        چرا هر چه تعداد زلزله های كوچك در یك منطقه بیشتر باشد بهتر است ؟ (1 نمره)

     7.        ویژگی های خاص سیاره زهره چیست ؟ ذكر دو مورد . (1 نمره)

   8.    سیارات داخلی و خارجی را نام برده و دو تفاوت مهم بین آنها را بنویسید ؟ (1 نمره)

     9.        صورت فلكی چیست ؟ (1 نمره)


کلاس سوم


رابطه وزن با جرم در سطح زمین

الف) 8/9 × جرم = وزن  ب) 8/9 × وزن = جرم  ج) كار × وزن = جرم د) 100 × جرم = وزن

طول سرتاسر یك جاروی فراشی 2 متر است اگر بازوی محرك آن 30 سانتیمتر باشد با نیروی محرك 1081 نیوتنی بر چه مقاومتی می توان غلبه كرد ؟

الف) N  150 ب) N 15 ج) N 5/1 د) N 5/8

یك قیچی كاغذ بری …………… است ؟

الف) یك اهرم ساده  ب) دو اهرم ساده و دو گوه ج) یك اهرم ساده و یك گوه د) دو اهرم ساده

هرچه كار سریعتر انجام شود توان آن ………… می شود .

الف) كمتر ب) تغییر نمی كند ج) بیشتر د) ابتدا كم و بعد زیاد

كدام یك از منابع انرژی زیر آسان تر به انرژی جنبشی مكانیكی تبدیل می شود ؟

الف) زغال سنگ ب) نفت ج) بنزین  د) آب

مدل اتمی مقابل مربوط به كدام عنصر است ؟

الف) ئیدروژن ب) اورانیم ج) باریم د) هلیم

توان یك جریان 100 آمپری با فشار 200 ولت با توان 1 آمپری و فشار 20000 ولت چه نسبتی دارد ؟

الف) برابر است  ب) 10 برابر است  ج) 100 برابر است  د) 1000 برابر است

كدامیك از موارد زیر الكترولیت است ؟

الف) آب خالص ب) نمك طعام جامد  ج) اسید سولفوریك  د) محلول ئیدروكسید سدیم

در كدامیك از وسایل زیر از كوموتاتور استفاده می شود ؟

الف) ترانسفورماتور  ب) موتور الكتریكی  ج) زنگ اخبار  د) آهنربای الكتریكی

در یك مقاومت معین ، در زمان معین ، اگر جریان سه برابر شود گرمای حاصل چند برابر می شود ؟

الف) دو برابر ب) سه برابر ج) شش برابر د) نه برابر

كدامیك از كرات زیر منبع نور است ؟

الف) كره ماه ب) سیاره زهره  ج) ستاره قطبی  د) سیاره مشتری

شمعی را در فاصله 10 متری آینه تخت قرار داده ایم اگر آن را 2 متر عقب تر ببریم فاصله تصویر شمع تا خود شمع چند متر خواهد شد ؟

الف) 10 متر ب) 12 متر  ج)20 متر د) 24 متر

نور از آب وارد شیشه شده سپس وارد هوا می شود و سرعت آن ابتدا ………… و ……………

الف) زیاد - كم ب) كم - زیاد ج) كم - كم د) زیاد - زیاد

حاصل تركیب اسیدها و بازها كدام نوع تغییر شیمیائی است ؟

الف) تجزیه ب) تركیب  ج) جانشینی دوگانه د) جانشینی ساده

عامل كدامیك از بیماریهای زیر ویروس ها هستند ؟

الف) طاعون ، حصبه  ب) فلج اطفال ، سل ج) ذات الریه ، مخملك  د) آبله ، اوریون

نخستین واكسن كه كشف شد واكسن بیماری ………… بود .

الف) هاری ب) فلج اطفال ج) دیفتری  د) آبله

گندزدایی از بین بردن میكروبهای اشیاء است به كمك ………

الف) داروهای مختلف  ب) اشعه فوق بنفش ج) آب جوش د) خشك شدن

سیب زمینی چه بخشی از گیاه است ؟

الف) ریشه ب) ساقه  ج) برگ د) گل

در كدامیك از این جانوران لقاح در بیرون بدن صورت می گیرد ؟

الف) ماهی ب) گنجشك  ج) خرگوش د) مرغ

اگر در فردی ژن های O و A  وجود داشته باشد گروه خونی او كدام است ؟

الف) AO ب) O ج) A د) هیچكدام .:.  نظرات()
نویسنده: رضا سازمند  - تاریخ : جمعه 25 آذر 1390

نمونه سوال امتحانی (کلاس سوم)
 
 
.مدل اتمی تامسون و رادر فورد را با هم مقایسه كنید.ذكر دو تفاوت كافی است.

2به اتم های روبرو چه می گویند؟تفاوت آنها در چیست؟

                                                                 O  18                  O   17                  O  16

                                                                       8                            8                           8

3.ویژگی مهم تركیب یونی را بیان كنید.

4.دو ماده بی رنگ داریم.یكی اسید و دیگری باز است برای تشخیص این دو چه راهی پیشنهاد می كنید؟(با كمی توضیح)

5.تغییر صفات ناگهانی در یك فرد..................نامیده می شود.

6.نام دانشمند نظریه پرداز را بنویسید.

الف.همواره تعداد اولاد از تعداد والدین بیشتر است

                              ولی تعداد كل همواره ثابت است.    (               )

ب.صفات اكتسابی قابل به ارث رسیدن به نسل های بعدی است.(                )

 

7.سنگهای رسوبی در مطالعه تاریخچه زمین بهتر از سایر سنگها می باشد.دلیل چیست؟(دو دلیل)

8.دلایل وگنر برای وجود یك خشكی واحد را بیان كنید.

9.كدام پدیده زمین شناسی در تمام حاشیه های ورقه های سازنده سنگ كره ی زمین به وجود می آید.

10.ساخت سنگ كره جدید در كدام قسمت زمین انجام می شود؟

11.دو تفاوت برای سیارات خارجی و سیارات داخلی بیان كنید.

12.اگر ستاره ای پر نور تر از ستاره های دیگر به نظر برسد معنایش چیست؟

                                 (  در حل مسایل نوشتن فرمول الزامی است)

13.ماشینی وزنه 300نیوتونی را در مدت 20ثانیه 10متر جابجا می كند توان این ماشین چند وات است؟

14-در چه حالت هایی کار انجام نمی شود؟

15.در ماشینی مقدار كار داده شده به آن 3000ژول است و كار مفید گرفته شده از ماشین 1500ژول می باشد.بازده این ماشین چقدر است؟

 

16.در كدام یك از موارد زیر كار انجام شده است.

الف.مینا روی صندلی نشسته است.

ب.علی وزنه ای را بالای سر می برد.

17.قرقره ثابت را رسم كرده و بیان نمایید كه مزیت مكانیكی آن چند

نمونه سوال آزمون عملی پایه سوم

1-3با استفاده از یك آزمایش ساده یك قوه(پیل)بسازیدوتولید جریان برق را در آن را نشان دهید .چگونگی انجام كار را شرح دهید.

2.در یك پیل شیمیایی چه نوع تبدیل انرژی صورت می گیرد؟توضیح دهید.

3.با انجام فعالیتی ساده نشان دهید كه چگونه می توان یك بادكنك را بدون چسب یا چیز دیگری جذب دیوار نمود؟علت را توضیح دهید.

4.ولت سنج و آمپر سنج هر یك چگونه درمدار قرارمی گیرند؟

 

2-3با انجام آز مایشی نشان دهید كه فشار درمایعات به ارتفاع مایع بستگی دارد.

2.آیافشاردر مایعات به جنس مایع نیز ارتباط دارد؟اگرارتباط دارد این ارتباط را بیان كنید.

3.با انجام فعالیتی ساده و به كمك جعبه مولكولی دو مولكول آب و آمونیاك را بسازید.

4.مثال برای كار برد فشار مایعات در صنعت بنویسید

نمونه سوال آزمون عملی پایه سوم

1-3با استفاده از یك آزمایش ساده یك قوه(پیل)بسازیدوتولید جریان برق را در آن را نشان دهید .چگونگی انجام كار را شرح دهید.

2.در یك پیل شیمیایی چه نوع تبدیل انرژی صورت می گیرد؟توضیح دهید.

3.با انجام فعالیتی ساده نشان دهید كه چگونه می توان یك بادكنك را بدون چسب یا چیز دیگری جذب دیوار نمود؟علت را توضیح دهید.

4.ولت سنج و آمپر سنج هر یك چگونه درمدار قرارمی گیرند؟

 

2-3با انجام آز مایشی نشان دهید كه فشار درمایعات به ارتفاع مایع بستگی دارد.

2.آیافشاردر مایعات به جنس مایع نیز ارتباط دارد؟اگرارتباط دارد این ارتباط را بیان كنید.

3.با انجام فعالیتی ساده و به كمك جعبه مولكولی دو مولكول آب و آمونیاك را بسازید.

4.مثال برای كار برد فشار مایعات در صنعت بنویسید

كدام جمله صحیح و كدام یك غلط است؟                                                           صحیح               غلط

الف ) فشار مایعات به ارتفاع آنها بستگی دارد.

ب) در آهن ربا قطب های غیر همنام یكدیگر را می رانند.

ج) پتور ذره ای در هسته اتم است كه بار الكتریكی ندارد.

2. جواب صحیح را با علامت (×) مشخص كنید.

A – كدام یك از موارد زیر خاصیت اسیدی دارد.

الف) جوش شیرین             ب)جوهر نمك                  ج) مایع سفید كننده             د) صابون

B – وجود كلسیم و فسفر در استخوان باعث استحكام می شوند و آن را در برابر . . . . . . . . . . . . مقاوم می سازند.

الف) فشار                       ب) ضربه                      

ج) حرارت                      د) هر سه مورد

C – كدام یك از سیارات زیر خارجی محسوب می شود.

الف) زهره                      ب) مریخ             ج) عطارد                       د) زحل

3. از بین كلمات داخل پرانتز كلمه مناسب را برای كامل كردن هر جمله انتخاب كنید.

الف) به مجموعه ی ستارگان كه شكل ویژه ای دارند . . . . . . . . . . . می گویند.

(ستاره دنباله دار – صورت فلكی  - شهاب)

ب) توانایی انجام كار را . . . . . . . . می گویند. (توان – بازده – انرژی)

ج) مفصل جمجمه از نوع مفصل . . . . . . . . . . (ثابت – متحرك- نیمه متحرك)

4. گرده افشانی در گیاهان یعنی چه ؟

 

 

5. سعید بادكنك بارداری را به كلاهك الكتروسكوپ بدون بازی نزدیك كرد او مشاهده كرد كه ورقه های الكتروسكوپ از هم دور شدند از آنجایی كه شما می دانید بار الكتریكی بادكنك منفی است شما مشخص كنید كلاهك و ورقه های الكتروسكوپ به ترتیب هر كدام چه نوع باری پیدا كرده اند؟

 

6. لقاح یعنی چه ؟ و نتیجه آن تولید چه سلولی است؟

 

7. الف) دستگاهی كه شدت جریان الكتریكی را اندازه گیری می كند چه نام دارد؟

ب) چگونه آن را در مدار قرار می دهند؟

 

8. در هر ی از اندامهای زیر چه نوع ماهیچه ای به كار رفته است؟

الف) دیواره ی معده (                                 )             

 ب) ماهیچه ی دو سر جلوی بازو(              )

9. تخمدان ها دو نوع هورمون تولید می كنند كه موجب ایجاد صفات ثانویه ی جنسی در دخترها
می شوند. نام این هورمون ها را بنویسد.

 

10. پدر محسن بیماری دیابت دارد علت بیمار پدر محسن چیست؟

 

 

11. دو مورد از منابع طبیعی تجدید نشدنی را نام ببرید.

                       

 

12. وگنر از روی چه شواهدی پی برد كه زمانی تمام قاره ها به یكدیگر متصل بوده اند؟ (دو مورد)

 

 

13. سلول تخم كه درون تخمك قرار دارد گیاهك را می سازد. در این صورت تخمك و تخمدان هر یك به ترتیب كدام اندام گیاه را می سازند؟

 

 

14. در موارد زیر نوع بلوغ را مشخص كنید.

(بلوغ روانی- بلوغ شرعی- بلوغ جسمی- بلوغ جنسی)

        نوع بلوغ

ایجاد آمادگی لازم برای انجام وظایف دینی كه هم زمان با رسیدن به سن تكلیف است.

. . . . . . . . . .

ایجاد تغییرات وسیع در شكل و حجم و طرح كلی اندام ها كه موجب افزایش و در نهایت تكمیل رشد اعضای بدن می گردد.

 

. . . . . . . . . .

 

15. شكل زیر ساختمان یك سلول عصبی (نورون) را نشان می دهد قسمتهای خواسته شده را بر روی شكل نامگذاری كنید.

 

 

 

16. امین یك میله ی پلاستیكی را با پارچه پشمی مالش داد بعد در گزارش كار خود چنین نوشت میله ی پلاستیكی دارای بار منفی و پارچه پشمی دارای بار مثبت است حال شما به سئوالات زیر پاسخ دهید.

الف) هنگام مالش این دو با هم چه پدیده ای رخ داده است؟

ب) چرا میله پلاستیكی دارای بار منفی  پارچه دارای بار مثبت شده است؟

 

 

17. سارا به كمك یك آهن ربای دائمی توانست یك قطعه از آلیاژهای فولاد را آهن ربا بكند. كار سارا كدام روش ساخت آهن ربا را نشان می دهد؟

 

- قطب های آهن ربای جدید را مشخص كنید.

 

18. مریم با كف دست خود به دیوار فشار وارد می كند اگر مساحت كف دست او 40 سانتیمتر مربع و نیرویی كه وارد می كند 80 نیوتن باشد. مقدار فشار چند نیوتن بر سانتی متر مربع است؟

(در حل مسئله نوشتن معادله الزامی است و نمره دارد.)

 

19. با توجه به شكل مزیت مكانیكی اهرم مقابل را به دست آورید.

( در حل مسئله نوشتن معادله الزامی است و نمره دارد.)

 

 

20. با توجه به نماد یكی از ایزوتوپ های اكسیژن (O 178)

جدول زیر را كامل كنید.

نام عنصر

عدد اتمی

تعداد الكترون

تعداد نوترون

عدد جرمی

اكسیژن

 

 

 

 

 

 

21. الف) باران های اسیدی چگونه به وجود می آیند؟

 

ب) باران های اسیدی چه آسیب هایی به محیط زیست وارد می كنند؟ (دو مورد بنویسید)

 

 

 

 

22. جدول زیر را كامل كنید.

مفاهیم (واژه ها)

تعریف

. . . . . . . . . .

به محل نزدیك شدن نورون ها به یكدیگر یا به اندام های مختلف بدن می گویند.

زردپی (تاندون)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

به باردار كردن یك جسم رسانا در اثر مجاورت با یك جسم باردار و بدون تماس با آن می گویند.

پدیده ی جهش

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  .:.  نظرات()
نویسنده: رضا سازمند  - تاریخ : دوشنبه 2 آبان 1390

سؤالات فصل 13 کلاس سوم
 
 


 

عبارات صحیح و عبارات غلط را مشخص كنید.

صحیح     غلط   

الف)  تولید مثل رویشی برای بقای نسل جاندار است.

       

ب) روش تولید مثل جنسی در جانوران موجب تنوع در جمعیت آنان می شود.

       

ج) جوانه بخشی از جاندار است كه وظیفه ی اختصاصی آن تولید مثل است.

       

د) در اندام تولید مثلی گامت ها به وجود می آیند.

       

ه) از رشد سلول تخم در گیاه , گیاهك به وجود می آید.

        

و) دندریت ها و آكسون ها زواید سیتوپلاسمی نورون هستند كه می توانند بلند یا كوتاه باشند.

        

 


گزینه درست را انتخاب كنید
1-
كدام جاندار به روش دو نیم شدن زیاد می شود؟ 

الف) مخمر
ب) كپك نان
ج) باكتری
د) خزه

 

2- مخمر ها به چه روشی تكثیر می شوند ؟

 

الف) جوانه زدن
ب) تقسیم شدن
ج) هاگ زایی
د) قطعه قطعه شدن


3-
در كدام روش تولید مثل , علاوه بر افزایش تعداد جاندار , تنوع در جمعیت جانداران جدید به وجود  می آید؟

 

الف) تقسیم شدن
ب) هاگ زایی
ج) قطعه قطعه شدن
د) تولید دانه

 

4- گل كدام گیاه نر – ماده است ؟

 

الف) ذرت
ب) بیدمشك
ج) نخل
د) بادام

 

5- كدام جاندار اغلب به طریقه ی رویشی تولید مثل می كند ؟

 

الف) كپك نان
ب) كرم خاكی
ج) پیاز خوراكی
د) سرخس

 

6- در درون كدامیك گامت نر وجود دارد؟

 

الف) خامه
ب) كلاله
ج) دانه ی گرده
د) تخمدان


 .:.  نظرات()
نویسنده: رضا سازمند  - تاریخ : چهارشنبه 31 فروردین 1390

سوالات فصل14کلاس سوم
 
 

 

1- عبارات صحیح و عبارات غلط را مشخص كنید.

صحیح     غلط   

الف)  انسان برای زندگی و سلامت خود , نیازهایش را از طبیعت به دست می آورد.

       

ب) معادن فلزات از منابع تجدید شدنی است.

       

ج) حمایت از تنوع موجودات زنده ی زمین اهمیت زیادی برای انسان دارد.

       

د) دود حاصل از اتومبیل ها و كارخانه ها موجب نابودی درختان می گردد.

       


2- گزینه درست را انتخاب كنید


1-
كدام ماده تجدید شدنی محصوب نمی شود؟

 

الف) پنبه
ب) پشم
ج) نشاسته
د) سنگ آهن

 

2- كدام عبارت در باره ی حفاظت از محیط زیست درست است؟

 

الف) محافظت از منابع تجدید نشدنی
ب) استفاده نكردن از منابع تجدید نشدنی
ج) ایجاد توازن در مصرف و حفظ آن
د) حفاظت از گیاهان و جانوران

 

3- امروزه مهم ترین آلوده كننده ی هوا كدام گزینه محسوب می شود؟

 

الف) ذرات گرد و غبار دود
ب) دود اتومبیل ها
ج) دود حاصل از آتش فشان ها
د) ذرات بار دار هسته ای

 

4- كدامیك از گازهای زیر موجب باران اسیدی نمی شود؟

 

الف) كربن دی اكسید
ب) گوگرد دی اكسید
ج) نیتروژن دی اكسید
د) اوزون

 

5- اجتماع جانداران در كدام محیط زیر پایداری بیشتری دارد؟

 

الف) مزرعه
ب) استخر آب
ج) پارك مصنوعی
د) جنگل

 

6- كدام جاندار اولین حلقه از زنجیره ی غذایی را تشكیل می دهد؟

 

الف) جلبك
ب) باكتری
ج) سخت پوست
د) ماه
 .:.  نظرات()
نویسنده: رضا سازمند  - تاریخ : چهارشنبه 31 فروردین 1390

 
 
 
 
 
حرف های وبلاگ
با سلام و عرض ادب خدمت کاربران ودانش آموزان محترم
اینجانب دبیر یکی از مناطق شهر تهران می باشم،با توجه به بررسی های بعمل آمده که دانش آموزان بیشتر وقت خود پشت کامپیوتر می گذرانند،با ایجاد این سایت می خواستم از هدر رفتن وقت آنها تا حد امکان جلوگیری نمایم.درضمن برای مطرح کردن سوالات خود می توانیدباارسال پیام به شماره09381016267جواب خود را دریافت نمایید.
 
نویسندگان
 
موضوعات
 
دوستان وبلاگ
 
آمار
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
 
آخرین مطالب ارسالی
.:. نمونه سوال علوم تجربی کلاس سوم راهنمایی ترم اول

.:. نمونه سوال علوم تجربی کلاس اول راهنمایی ترم اول

.:. نمونه سوال علوم تجربی کلاس دوم راهنمایی ترم اول

.:. سری دوم نمونه سوالات علوم تجربی سوم راهنمایی

.:. نمونه سوالات علوم تجربی سوم راهنمایی

.:. سوالات علوم اول راهنمایی در ترم دوم

.:. امتحان آذر ماه علوم تجربی کلاس دوم / مدرسه راهنمایی ابوذر

.:. علوم تجربی دوم راهنمایی فصل 3

.:. امتحان درس علوم تجربی پایه اول نوبت اول

.:. نمونه سوالات امتحان ترم اول علوم کلاس اول

.:. نمونه سوالات مهم علوم دوم

.:. سوالات علوم راهنمایی هر سه پایه

.:. نمونه سوال امتحانی (کلاس سوم)

.:. سؤالات فصل 13 کلاس سوم

.:. سوالات فصل14کلاس سوم

لیست کامل آخرین پستها
 
صفحات وبلاگ
3   1   2   3  
 
 
 
CopyRight © 2008-9 by نمونه سوالات امتحانی علوم و ریاضی سه پایه دوره راهنمایی.All reserved
Powerd By Ehsan Elahi  In  [WorldTemp]